قالب وبلاگ

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم و ثبت اسناد غیر منقول

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۱ دیدگاه
 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 24/5/ 1385)  ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت بهتنظیم   سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک ا...

در باب وصیت و ورثه

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۰ دیدگاه
_ردیف 51 م.ب:_عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی در اسناد وصیت تملیکی برای تنظیم اسناد وصیت تملیکی (با توجه به این که وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد) مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی رسد لیکن استعلام از اداره ثبت...

در باب نظام وظیفه

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۴ دیدگاه
_ماده 10 قانون نظام وظیفه فراز (و):_ ثبت هرگونه نقل و انتقال مستقیم و غیرمستقیم نیاز به ارائه گواهی پایان خدمت دارد .(تبصره یک ماده 10 درمواردیکه ضرورت یاحرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گرددمانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال موجب زیان مالی بر شرکائ دیگر گردد ثبت اموال مشمول باحکم دادگاه بلاما...

در باب احراز هویت

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۲ دیدگاه
_ماده 86 ق.ث :_در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و .....                             _ردیف6م.ب :_ باتوجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال فقط شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می‌باشد...

در باب اتباع بیگانه

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۳ دیدگاه
ماده 7 قانون مدنی:اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. _ماده 8 قانون مدنی:_اموال غیر منقوله که اتباع خارجه در ایران طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانی...

در باب اقرارنامه

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۲ دیدگاه
_ماده 1259 ق. م :_ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود . _ماده 1262 ق. م :_ اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست . _ماده 1268 ق. م : _اقرار معلق موثر نیست . _ماده 1272 ق. م :_ در صحت اقرار به تصدیق ...

در باب شرکت ها و موسسات

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۱ دیدگاه
_ماده61 آ.د :_تنظیم معاملات اشخاص بعنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است. _ردیف110م.ب  :_شرکتهای مالی واعتباری بنیاد ملی نفت بیمه ایران آب وفاضلاب برق وگاز وسایرشرکتهای دولتی از مصادیق ماده587قانون تجارت بوده ودارای شخصیت حقوقی هستند چنانچه شرکت مطابق قانون تاسیس شد...

قسمتی از مقررات در خصوص اصلاح سند

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۷ دیدگاه
_ردیف 69م.ب__: _طبق بند 69 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 65 ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت (نه با خودکار یا روان نویس ) صورت پذیرد . _ماده 62 ق.ث:_ تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد ممنوع است . _بند 69 م. ب:_ هرنوع قلم خوردگی و خدشه در متن اسناد...

در باب صدور اجرائیه

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۱ دیدگاه
ماده 2آئین نامه اجرا– در خواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید الف- در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از ...

قسمتی از مقررات مهم دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۱ دیدگاه
ماده 30 ق.د_ :_ سردفتران ودفتریاران موظفند نسبت به تنظیم ا سناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را به تقاضا کننده اعلام نمایند. ماده 31 ق. د_:_ سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی راکه مربو...

‌‌قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1385/4/25 )

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۶ دیدگاه
 _ماده یک_:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اقدام نمایند. الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره 8م...

متن گواهی عدم حضور

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۹ دیدگاه
بند89- بخشنامه های ثبتی --- ب: در مواردیکه طرفین قولنامه عادی یا مدارک دیگری میان خود شرط کرده باشند که در موعد معین سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد بدرخواست کتبی ذینفع به صدور گواهی از طرف سردفتر در زمینه علت عدم انجام معامله...

محاسبه حق التحریر سایر اسناد مالی بر اساس جدول اسناد رهنی

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۴ دیدگاه
معاون امور اسناد معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی مدیر کل امور اسناد و سردفتران مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها پیرو بخشنامه شماره 94/77811 مورخ 94/5/12 در خصوص تعیین تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ، با توجه به ماهیت متفاوت مبنای محاسبه حق الت...

جلسه نحوه تنظیم اظهار نامه مالیاتی سردفتران ودفتریاران برگزارشد

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۵ دیدگاه
جلسه توجیهی نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی با حضور سید صالحی، معاون دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در محل سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق روال برگزاری جلسات پرسش و پاسخ یکشنبه کانون سردفتران و دفتریاران در...

با تصویب مجلس کلیه معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۵ دیدگاه
نمایندگان مجلس در جلسه امروز خود ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس این ماده که در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد،‌ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول...