قالب وبلاگ

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم و ثبت اسناد غیر منقول

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۱ دیدگاه

 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مصوب 24/5/ 1385)

 ماده یک:دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیرپس ازدریافت دلایل مالکیت وپاسخ استعلام از اداره ثبت  محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک واعلام وضعیت ثبت  (حسب مورد)وعدم بازداشت  نسبت بهتنظیم   سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اقدام نمایند:

الف-گواهی پایان ساختمان یاعدم خلاف موضوع تبصره 8ماده100اصلاحی قانون شهرداری درمورد   املاک مشمول قانون مذکور

ب-اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب موردسازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع وابخیزداری کشور)مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجعتشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن وماده 56قانونحفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع درمورداملاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج-دفاتر اسنادرسمی مکلفند هنگام نقل وانتقال عین املاکمفاصا حساب مالیاتی وبدهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب1354رااز انتقال دهنده مطالبه وشماره آنرادر سندتنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت

تبصره-در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند درتاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضاتسلیم وظرف مدت بیست روزاز تاریخ صدورگواهی یاد شده پاسخ آنراصادر نمایند اعلام نظر مراجع مذکورباید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

ماده2- دفاتر اسناد رسمی موظفند درصورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل الیه رااز آثاروتبعات سند تنظیمی موضوع  تبصره ماده(1)مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند ونقل وانتقال متضامناً مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی وبدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده می باشند.

ماده3-سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذی ربط مسوول صحت واعتبار اسناد تنظیمی میباشند و درصورت تخلف مطابق مقررات با آنان عمل میشود.

ماده4-دفاتر اسناد رسمی میتوانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه اقدام نمایند .شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نمایند اعتبار پاسخ استعلام یکروز پس ازصدور است.

ماده5-نقل وانتقال ماشینهای چاپ لیتوگرافی وصحافی پس موافقت از ارایه موافقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتراسنادرسمی انجام شود  نقل وانتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد واملاک  کشور ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه میگردد منعکس میشود.

ماده 6-هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت وشهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنائ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل معاف می باشد

ماده 7-آیین نامه اجرایی این قا نون حداکثر ششما ه  پس ازابلاغ باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واملاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیا ت وزیران خواهد رسید

ماده 8 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد

استعلام ثبت رعایت ماده 31 آئین نامه دفاتر( بند 28 و 29 بند 37 و رعایت ردیف 46)

ردیف 66م.ب: درصورت اشاره ثبت در پاسخ استعلام به دفترخانه دیگر با توجه به قسمت اخیربند29 استعلام از دفترخانه قبلی لازم وضروریست( سند المثنی استعلام ثبت تبصره ماده120ایین نامه)

گواهی انجام معامله دارائی ( ماده 187 ق .م.بند (ج)ماده یک قانون تسهیل)

 ماده35ق.م.م: هرنوع معامله وراث راجع به ماترک ارایه گواهی مالیات.........

کد 593م.ب:مدت اعتبار گواهی مالیاتی سه ماه در صورت عدم تغییر قیمت منطقه.

گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله ( تبصره 8 از ماده 100 ق ش  بند الف ماده یک قانون تسهیل )

 ردیف41م.ب:قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالک از طرف شهرداری در گواهی های صادره پایان کار مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد.

تبصره 3 ماده 14ایین نامه اجرایی قانون شهرهای جدیدمصوب هیات وزیران مورخه24/6/82

برابررای دیوان عدالت اداری شماره 80/362 مورخه 15/4/82 ابطال ردیف 36 م.ب

برابررای دیوان عدالت اداری شماره 105مورخه 24/3/83 ابطال بند11 ماده19 ایین نامه زمین شهری

اراضی خارج از محدوده ( استعلام از وزارت جهاد کشاورزی)

املاک تجاری یا اداری ( ماده 37 قانون تامین اجتماعی  )

بند50 م. ب: در موقعیکه مورد ثبت یک سند مالکیت در یک قباله مشاعا به چند نفر قطعا منتقل میشود به منظور اینکه معلوم باشد کدام یک از خریداران میتوانند سند مالکیت جدید اخذ نمایند مراتب وجودسندمالکیت موردمعامله رانزد یکنفر از آنها درسندوخلاصه معامله مربوطه قید وتصریح نمایند .

 بند 61 م.ب : شماره چاپی سند مالکیت علاوه برشماره ثبت ملک و شماره صفحه دفتر املاک در اسناد قید شود. و کد 622 ( قید شماره چاپی سند مالکیت در فرم استعلام و پاسخ استعلام )

تقسیم نامه: 1- اسناد مالکیت 2- صورت مجلس تفکیکی ( ماده 32 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ) در کلیه اسناد و معاملات باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحا" قید گردد-3 استعلام ثبت ( تبصره ذیل ماده 31 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی) 4- گواهی انجام معامله دارائی ماده 187 م م .

کد703م.ب: دفتر خانه های اسناد رسمی  وازدواج وطلاق موظفند به هنگام تنظیم اسناد نسبت به درج شماره ملی وکد پستی ده رقمی افرادومتعاملین ومورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.(کد736و747)

  • manicure

    manicure

    • ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ - ۰۷:۳۱:۰۳

    My family all the time say that I am killing my time here at web, however I know I am getting knowledge
    daily by reading such nice content.