قالب وبلاگ

در باب وصیت و ورثه

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۰ دیدگاه

ردیف 51 م.ب:عدم لزوم اخذ گواهی مالیاتی در اسناد وصیت تملیکی برای تنظیم اسناد وصیت تملیکی (با توجه به این که وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد) مطالبه گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 لازم به نظر نمی رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است.

ردیف129 م.ب:...تحقق وصیت منوط به فوت موصی است و مالکیت نام برده همچنان باقی است لذا رهن و وثیقه قرار دادن ملک مذبور بلامانع است.

 ماده 40 آ.د: در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می‌توان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم الارث توافق باشد.(ورعایت ردیف97م.ب)

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

ردیف 47 م.ب: (گواهی حصر وراثت با اعتبار محدود ریالی): برابر روزنامه رسمی 7/8/82 افزایش بهای ترکه در گواهی حصر وراثت از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال افزایش یافته است لذا در مواردی که مبلغ سند کمتر از سی میلیون ریال باشد تنظیم سند به استناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلا اشکال است.

 بند 37 م .ب : در مواقعی که وراث یا یکی از آنها با سند مالکیت مورث برای ثبت سند مراجعه می‌نمایند  باید پس از استعلام از ثبت محل در صورتیکه سند مالکیت بنام وارث مراجعه کننده صادر نشده باشد سند ثبت و عین سند مالکیت پس از قید خلاصه انتقال برای تعویض به ثبت محل ارسال شود

ونیز به استناد ردیف 97 مجموعه بخشنامه ها در دست داشتن گواهی عدم بدهی مالیات برارث الزامی است

 ماده35ق.م.م:  هرنوع معامله وراث راجع به ماترک ارایه گواهی مالیات.........

ردیف55م.ب:مفاد حکم دادگاه به تنظیم سند برای ورثه باید اجراء شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد.

ماده 829 ق.م:قبول موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده ) قبل از فوت موصی (وصیت کننده) مؤثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له ، موصی به (مورد وصیت) را قبض کرده باشد.

ردیف115م.ب:با استفاده از وحدت ملاک ماده 83 قانون مدنی وصی نمی تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.

ماده 862 ق. م : اشخاصی که که بموجب نسب ارث می برند  سه طبقه اند : 1- پدر و ما در و اولاد / و اولاد اولاد 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام وعمات واخوال و خالات و اولاد آنها

وصیت تملیکی: استعلام از ثبت محل و ارسال خلا صه معامله

ماده 835 ق. م : موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزا لتصرف باشد .

ماده 838 ق .م : موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند .

ماده 840 ق .م : وصیت به صرف مال غیر مشروع باطل است .

ماده 843 ق .م : وصیت به زیاده  بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه  وراث و اگر بعض ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است .

ماده 854 ق. م : موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید - در صورت تعدد اوصیاء باید مجتمعا" عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح به استقلا ل هر یک .

ماده 856 ق. م : صغیر را می توان به اتفاق یک کبیر وصی قرار داد در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ  و رشد صغیر .

ماده 858 ق.م : وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...