قابل توجه دفاتر اسناد رسمی می رساند که با توجه به اختصاص حق الثبت کاداستر برای اسناد دارای موضوع ملک ودر اجرای ماده 17 قانون جامع حدنگار کاداستر ، دفاتر اسناد می توانند با مراجعه به سابت سامانه پرداخت الکترونیکی رسید تمامی فیشهای واریزی که فقط توسط دستگاه پوس صادر می شود را دریافت دارند نحوه دریافت گزارش در تصویر زیر آمده است .

پس از انتخاب بازه زمانی ، روی نمایش گزارش و سپس روی خروجی اکسل کلیک کنید