قالب وبلاگ

ابلاغ شیوه نامه بهره برداری ازدفترالکترونیک سردفتر ،حذف دفتر از 10 شهریور 95

نوشته شده توسط:علی حاذقی | ۱۲ دیدگاه

 

ابلاغ شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک

به اطلاع دفاتر اسناد رسمی می رساند شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی ابلاغ شد. بر این اساس از 10 شهریور سال جاری ، دفاتر الکترونیک در تمامی دفاتر اسناد رسمی به بهره برداری می رسد. از این تاریخ ثبت در دفاتر دست نویس ممنوع خواهد بود.

منبع: پیام ارسال شده از نرم افزار موبایلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - ثبت 1395/05/23

برای مطالعه بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

 

شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی

در اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب 1393/11/29 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 95/1/22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، با توجه به ایجاد زیر ساخت و نرم افزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راه اندازی و بهره برداری از دفتر ثبت اسناد به صورت الکترونیک در کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر به شرح زیر ابلاغ می گردد:

ماده 1- از تاریخ 1395/6/10 دفتر الکترونیک سردفتر در تمامی دفاتر اسناد رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرد. از این تاریخ، ثبت تمامی اسناد رسمی و اقدامات تبعی مربوط به این اسناد، مطابق ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، صرفاً در دفتر الکترونیک خواهد بود و ثبت سند جدید در دفاتر دست نویس، ممنوع است.

تبصره- ثبت خدمات تبعی مربوط به اسنادی که قبلاً در دفتر دست نویس به ثبت رسیده و سایر مواردی که درج آن در ستون ملاحظات دفتر ضروری است، منحصراً باید در دفتر الکترونیک سردفتر ثبت گردد. سردفتر مکلف است ابتدا اطلاعات سند دست نویس سابق را در دفتر الکترونیک سردفتر وارد و سپس نسبت به ثبت خدمات تبعی یا ملاحظات اقدام نماید.

ماده 2- سردفتر مکلف است قبل از بهره برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آخرین سند ثبت شده در دفتر سردفتر را مسدود نموده و اطلاعات سند مذکور را به همراه تعداد کل دفاتر دست نویس سردفتر، در "فرم بهره برداری از دفتر الکترونیک" که در سامانه تعبیه شده، ثبت و با گواهی امضای الکترونیک خود، صحت آن را تأیید نماید.

تبصره 1- چنانچه اسنادی قبلاً در دفتر تحریر شده لیکن به امضای اصحاب سند نرسیده است، سردفتر مکلف است قبل از بهره برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آن ها را در دفتر دست نویس مسدود نموده و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در دفتر الکترونیک تنظیم و ثبت نماید. در این حالت استفاده از شماره مرجع پرداخت هزینه سند قبلی، برای سند جدید بلامانع است.

تبصره 2- چنانچه پیش از آغاز بهره برداری از دفتر الکترونیک، تحریر سند در دفتر سردفتر انجام و شناسه یکتای سند هم از طریق سامانه دریافت شده و اخذ امضاء در دفتر دست نویس نیز صورت گرفته باشد، سردفتر مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از بهره برداری از دفتر الکترونیک، تأیید نهایی این اسناد را در سامانه انجام دهد. رعایت مهلت قانونی پنج روز، در خصوص نهایی کردن اسنادی که مستلزم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت هستند، الزامی است.

تبصره 3- سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی، مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر دست نویس بوده و هرگونه حذف، اضافه یا تغییر در دفاتر مذکور، مشمول مقررات مواد 62 و 100 قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود.

تبصره 4- روسای واحدهای ثبتی مکلفند با همکاری کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان، با ایجاد گروه های بازرسی مشترک، بر اساس چک لیست تنظیم شده توسط معاونت امور اسناد، نسبت به بررسی روند بهره برداری از دفتر الکترونیک و نیز نحوه حفظ و نگهداری دفاتر دست نویس و همچنین کنترل صحت اطلاعات مندرج در فرم بهره برداری از دفتر الکترونیک، اقدام و مراتب صحت اقدامات را تأیید نمایند.

ماده 3- برای تنظیم اسناد در دفتر الکترونیک، سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و نسبت به اخذ امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آن ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اقدام نموده و این نسخه را پس از امضاء، به مُهر دفترخانه ممهور نماید.

تبصره- نسخه پشتیبان، مختص بایگانی در دفترخانه بوده و تحویل اصل یا تصویر آن به اصحاب سند ممنوع است.

ماده 4- سردفتر مکلف است در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان، اثر انگشت سبابه دست راست آن ها را صرفاً از طریق امکانات سامانه، در دفتر الکترونیک اخذ و ثبت نماید. چنانچه امکان اخذ اثر انگشت سبابه دست راست شخص فراهم نباشد، لازم است سردفتر با ذکر علت، اثر انگشت یکی دیگر از انگشتان دو دست شخص را به ترتیب درج شده در سامانه، در دفتر الکترونیک ثبت نماید.

تبصره 1- چنانچه امکان اخذ هیچ یک از آثار انگشت دو دست شخص فراهم نباشد، سردفتر مکلف است یکی از آثار انگشت پای شخص را به ترتیب درج شده در سامانه، ثبت نمایند.

تبصره 2- چنانچه به هر علتی، اخذ هیچ یک از آثار انگشت دست و پای شخص امکان پذیر نباشد، باید اطلاعات فرد معتمدی که توسط شخص مذکور معرفی می گردد، در سامانه ثبت و اثر انگشت معتمد در دفتر الکترونیک اخذ و ثبت گردد.

تبصره 3- سردفتر مکلف است هر یک از آثار انگشت اخذ شده را رؤیت نموده و در صورت عدم شفافیت، مجدداً اثر انگشت اخذ نماید.

ماده 5- اخذ امضاء و اثر انگشت اشخاص مرتبط با سند، در خارج از محل دفترخانه ممنوع است. در خصوص زندانیان و بیماران، مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

ماده 6- سردفتر مکلف است طبق مقررات و حسب مورد، اطلاعات تمامی اشخاص غیر اصیل نظیر وکیل، ولی، قیم، نماینده، معتمد، معرف، مترجم، شاهد و امثال آن ها که باید ثبت سند را تائید نمایند، در قالب اقلام اطلاعات هویتی تعبیه شده در سامانه، ثبت و ارتباط آن ها را با اشخاص اصیل معین نموده و اثر انگشت آن ها را در دفتر الکترونیک ثبت نماید.

تبصره- ثبت اطلاعات هویتی اشخاص مرتبط با سند در بخش های توضیحات یا متون حقوقی سند، ممنوع است.

ماده 7- چنانچه پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا مشخص شود نواقصی نظیر عدم درج اطلاعات اشخاص برای اخذ اثرانگشت و یا لزوم حذف و اضافه در مورد اشخاص مرتبط و یا مفاد سند وجود دارد، سردفتر مکلف است شناسه این سند را در سامانه بی اثر نموده و پس از تنظیم مجدد سند و تکمیل اطلاعات، نسبت به اخذ شناسه جدید در سامانه اقدام نماید.

ماده 8- پس از اخذ امضای اشخاص مرتبط با سند و ثبت اثر انگشت آن ها در سامانه، سردفتر باید با امضای الکترونیک، دفتر سردفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را از طریق سامانه چاپ و پس از امضاء به مُهر دفترخانه ممهور و نُسخ اشخاص ذیربط را تحویل نماید.

تبصره 1- دفتریار مکلف است پس از تأیید نهایی دفتر الکترونیک توسط سردفتر، با استفاده از گواهی امضای الکترونیک، دفتر سردفتر را امضاء نماید.

تبصره 2- اخذ امضاء از اشخاص مرتبط، روی نسخه نهایی سند دریافت شده از سامانه، ممنوع است.

تبصره 3- سردفتر مکلف است نسخه الکترونیک اسنادی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه ذخیره و نگهداری نماید.

تبصره 4- سردفتر مکلف است یک نسخه از سند نهایی دریافت شده از سامانه را به همراه نسخه پشتیبان مربوط، به صورت مجلدات حاوی یک صد سند تنظیم و در محلی مطمئن در دفترخانه نگهداری نماید.

ماده 9- نظارت بر اجرای صحیح این شیوه نامه بر عهده معاونت امور اسناد، معاونت توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها می باشد.

احمد تویسرکانی

معاون رییس قوه قضاییه

 • BHW

  BHW

  • ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۵۱:۴۶

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

  I've been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 • manicure

  manicure

  • ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ - ۰۷:۵۹:۱۸

  you are actually a just right webmaster. The website loading
  velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any
  unique trick. Also, The contents are masterwork. you've performed a
  excellent task in this topic!

 • Basil

  Basil

  • ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۵:۱۲:۵۱

  Hello there, You have performed a fantastic job.
  I will definitely digg it and in my view suggest to my
  friends. I am confident they'll be benefited from this web site.

 • http://woodarduuaflbyvir.snack.ws

  http://woodarduuaflbyvir.snack.ws

  • ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۰۸:۰۲:۴۶

  This is the right site for anybody who wishes to understand this topic.
  You understand so much its almost tough to argue with you (not that
  I personally will need to?HaHa). You certainly
  put a fresh spin on a topic that's been written about for many years.
  Excellent stuff, just great!

 • marianelamenkin.jimdo.com

  marianelamenkin.jimdo.com

  • ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۱۰:۱۶:۵۴

  My brother suggested I would possibly like this website.
  He was totally right. This put up truly
  made my day. You cann't consider just how a lot time I
  had spent for this info! Thank you!

 • http://enrique9cleveland00.jimdo.com/

  http://enrique9cleveland00.jimdo.com/

  • ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۱۳:۵۸:۱۴

  Glad to be one of many visitors on this awe inspiring
  internet site :D.

 • http://yolandaLarger.jimdo.com

  http://yolandaLarger.jimdo.com

  • ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۲۰:۰۸:۳۹

  Glad to be one of several visitants on this awing web site :
  D.

 • Teena

  Teena

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۰۰:۳۱:۰۵

  Hello! I've been reading your web site for a long time now and finally got the
  bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx!
  Just wanted to say keep up the great work!

 • Valorie

  Valorie

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۵:۲۴:۵۷

  I know this web page offers quality based articles and additional data, is there any other web page
  which presents such things in quality?

 • Piper

  Piper

  • ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۲۰:۱۳:۰۵

  hi!,I love your writing very much! percentage we communicate
  extra approximately your article on AOL? I require
  an expert on this area to resolve my problem. Maybe
  that is you! Taking a look ahead to look you.

 • Irwin

  Irwin

  • ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ - ۲۲:۲۲:۴۲

  Remarkable! Its genuinely awesome article, I
  have got much clear idea on the topic of from this
  article.

 • Marie

  Marie

  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۶:۴۰:۵۸

  My brother recommended I might like this web site. He was totally
  right. This post actually made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!