قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 را می توانید از اینجا دریافت کنید.

 

برای مطالعه آن به ادامه مطلب مراجعه فرمائید